Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

Postavenie ženy v spoločnosti a v rodine

images 5

download

 Na facebooku najdete úvahy, články o živote, o veciach o ktorých sa v spoločnosti  nehovorí

 

 Podnik zameraný na osvetu a na rečníctvo

 Radi by sme Vás srdečne privítali na našej stránke .  
Dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili a oslovili Vás s ponukou sociálnych kultúrno–náučných predstavení za darmo pre širokú verejnosť, bez obmedzenia pohlavia, veku. Viac na stránke O nás. Prednášky netradičnou formou poukazujú, aký je život s handikepom a vkladá dôraz na vzdelávanie, pomoc každemu. Pomocou prednášok podporiť, rodovú rovnoprávnosť a ochranu základných ľudských práv a žien .  Ďalším cieľom výkladov je vyvrátiť 40 rokov staré mýty, ktorým verí spoločnosť  nakoľko sú to zakorenené myšlienky, zabehnutý spôsob života, a traduje sa to v rodinách po generáciach , čo zabráni diskriminácií, utláčanie slabých a žien. 

Veľmi cenná vec (naša váseň) pre nás je staranie sa o aký zážitok ozrtatným (klientom,ženám,zákazníkom, poslucháčom) dokážeme doručiť. nakoľko chceme byť nápomocní pre ženy (pre spoločnosť, pre rodiny, pre ľudí)  Je nám dôležité aký zážitok, pocit prinesieme iným. Náš cieľ je a načom nám veľmi záleží je citovo , vedomostne obohatiť ženy aby ženy v spoločnosti v rodinách boli uvedomelé, sebavedomé, šťastné, sebestačné, a emancipované, ktoré sú hrdé na to že sú ženami a milujú život seba a sú cielovedomé pričom vedia sa láskyplne žiť svoj život bez strachu a bez poníženia.

Rečníctvo je zamerané na  sociálnoprávnu ochranu a na informovanie verejnosti aké nevyhnutné práva má príslušník mešiny, aby  mohol mať plnohodnotný život bez obmedzenia ,odsúdenia. Aby trestné činy neboli celoštátne     tolerované   pod rúškom tajomstva , nevedomosti,  či   pod názvom kultúrne dedičstvo ("veľká noc"). Diskúsie by mohli pomôcť aby sa zabránilo núteným manželstvám, núteným sexuálným aktom (aj počas tehotenstva aj po pôrodu) bez súhlasu manželiek, žien   ("manželské povinnosti") zabránilo by sa neľudský prístup k ženám aj počas tehotenstva. Dokonca v nemcniciach ženy by mohli mať súkromie a keby poznali svoje práva čo by získali od svojích lekárov, nemuseli by byť obäťou sexuálneho, nemravneho trestneho činu počas pôrodu.  Aby muži rešpektovali, spoznali ženskú sexualitu a orgasmus , sexuálne túžby a jéj dušu. Lepšie spoznať reč tela. V čom je rozdiel zvádzanie , dvorenie a čo znamená "lovecký pud" muža. Ako dekódovať správanie muža a prečo muži nechcú povedať "milujm ťa". Prečo žena je neistá a zmätená pri mužoch. Ak muž venuje svôj čas, peniaze a hľadá spôsoby ako byť čo najviac so ženou, tak má o ňu záujem. Treba vedieť, že  muž (človel) si vždy najde čas (stretnutia)  na ľudí a veci na ktorých mu záleži (ma o ňu záujem) Prednášky navrhujú aj nasledovné a to, že počas posudkovej činnosti by občania mohli by získať potrebné právné a iné sociálne služby , vedomosti. Podporovať myšienku : "Nikdy nevvzdať sa snov , počúvať srdce..a, rozdávať radosť iným,...". Ak si vážíme iných , nie je možné (nelegálne)    zbaviť človeka   svojprávnosti. 

„Svojprávnosť“ (pozbavenie spôsobilosti na právne úkony) si však nesmieme zamieňať so spôsobilosťou mať práva a povinnosti, ktorá trvá od narodenia až do smrti a nemožno ju nijakým spôsobom odňať alebo obmedziť. 

„ Právnym základom tohto úsilia je Lisabonská zmluva a Charta základných práv EÚ, ktoré zakazujú akúkoľvek diskrimináciu z akéhokoľvek dôvodu. Ochrana menšín a ochrana práva a slobôd tých ktorí sem sa zaraďujú, patrí do rámca medzinárodnej spolupráce.  „Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre  všetky národy, uvedomujúci, že ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené, zdôrazňujúc, že treba venovať dostatočnú pozornosť  „ (RNDr. Ing. Marcela Dobešová)

 

Ustanovenia by mali byť aplykované v dobrej viere, v duchu porozumenia a tolerancie.  Malo by byť v súlade so zásadami dobrých medziľudských    vzťahov a spolupráce medzi štátmi.   Čl. 4 ods. 2 rámcového dohovoru kde strany (členské štáty) sa zaväzujú, že tam, kde je to potrebné, prijmú primerané opatrenia s cieľom podporovať  "Zákaz akejkoľvek diskriminácie"  a zabezpečuje úplnú a efektívnu rovnosť medzi osobami patriacimi k menšine a osobami patriacimi k väčšine. Aby mohli mať osoby patriac do menšiny mali práva také čo má väčšina čo dokonca zabezpečí aj právnu ochranu týraným , deťom a iným obäťiam.   

 

 Preto každoročne sa organizuje významné podujatia, prednášky, školenia aj s medzinárodnou účasťou.

Viac sa môžete dočítať, si vybrať podľa svojho záujmu z ponuky, služieb ktorá je uvedená na tejto webstránke. 

  Všetkým vám prajeme príjemne strávený čas pri čítaní týchto stránok!